Komunikat organizacyjny szachowego turnieju klasyfikacyjnego o „Pienińską Basztę” – II edycja, 2023

Cel zawodów:  popularyzacja królewskiej gry wśród mieszkańców Szczawnicy i okolic. Promocja regionu pienińskiego.

Krótka relacja z pierwszej edycji turnieju, 19.03.2022

19 marca 2022r odbył się pierwszy szachowy turniej “o Pienińską Basztę”, na który zgłosiło się bardzo dużo zawodników z całej Polski oraz z Ukrainy.
Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:
– Arcymistrz (GM) Mirosław Grabarczyk
– Mistrz międzynarodowy (IM) Evgenij Piankov
– Mistrz krajowy Jerzy Kyć oraz wielu kandydatów na mistrzów.
Bardzo się cieszymy, że w turnieju wzięło udział również dużo uczestników ze Szczawnicy oraz sąsiednich miejscowości.
Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Wyniki turnieju prezentujemy na stronie: chessarbiter
Wszyscy mistrzowie już zapowiedzieli swój udział w przyszłorocznym turnieju. Wielu zawodników zachwyciło się urokiem Szczawnicy oraz pięknem Pienin, dlatego mamy nadzieję że ta impreza przyczyni się do promowania naszego pięknego Regionu Pieniny.

 1. Miejsca: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy, ul. Główna 12, 43-460 Szczawnica.
 2. Termin: 25.03.2023r. (sobota), start godz. 10:00.
 3. System i tempo rozgrywki:
  Turniej zostanie rozegrany systemem Szwajcarskim, na dystansie 9 rund w tempie 10
  minut dla zawodnika + 5 sekund za każdy wykonany ruch. Turniej zgłoszony do
  FIDE (możliwość uzyskania rankingu elo w szachach szybkich). O kolejności zajętych
  miejsc rozstrzyga liczba zdobytych punktów przez zawodnika. W przypadku równej
  liczby punktów zdobytych przez dwóch lub więcej zawodników, decydują kolejno:
  średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, większa liczba zwycięstw.
  Podczas turnieju 15 minutowa przerwa.
 4. Warunki uczestnictwa: W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu
  na wiek lub ranking. W turnieju pobierana jest wpisowe wysokości 50 zł (w tym zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa) przyjmowane na 30 minut przed zawodami.  Zawodnicy
  nieposiadający kategorii szachowej uzupełniają formularz rejestracyjny i dostarczają
  go w formie skanu na adres widla.piotr@gmail.com
 5. Zgłoszenia przyjmowane są do 23.03.2023r. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, posiadaną kategorię szachową, datę urodzenia oraz klub. Zgłoszenie udziału w turnieju należy przesłać na adres mailowy: widla.piotr@gmail.com lub w serwisie http://www.chessarbiter.com/.

Nagrody:

Kategoria OPEN:

1 miejsce: 1000 zł + medal + dyplom + puchar „Baszta Pienińska”
2 miejsce: 600 zł + medal + dyplom + puchar „Baszta Pienińska”
3 miejsce: 400 zł + medal + dyplom + puchar „Baszta Pienińska”
4 miejsce: 200 zł + medal
5 miejsce: 100 zł + medal

Kategoria Juniorzy do 18 roku życia:

1 miejsce: 200 zł + medal + dyplom
2 miejsce: 100 zł + medal + dyplom
3 miejsce:   50 zł + medal + dyplom

Nagrody rankingowe

– Najlepszy zawodnik bez kategorii szachowej: 100 zł + medal + dyplom
– Najlepszy do rankingu PZSzach 1600 punktów: 100zł + medal + dyplom
– Najlepszy do rankingu PZSzach 1800 punktów: 100 zł + medal + dyplom

Nagrody specjalne

– Najlepszy senior +55 lat: 100 zł + medal + dyplom
– Najlepsza kobieta (minimum 5 zawodniczek): 100 zł + medal + dyplom
– Ponadto najlepszy zawodnik Szczawnicy otrzymuje nagrodę od głównego
sponsora

 • W przypadku zajęcia podium w więcej niż jednej klasyfikacji zawodnik otrzymuje wyższą
  nagrodę.

Postanowienia końcowe:

 • Za zachowanie niepełnoletnich uczestników odpowiadają ich opiekunowie, organizator nie zapewnia opieki wychowawczej.
 • Organizator zapewnia ciepłe i zimne napoje oraz przekąski.
 • Liczba miejsce w turnieju ograniczona (maksymalnie 100 osób).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń.
 • Przy zgłoszeniach obowiązuje zasada „kto pierwszy”.
 • Zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza zgodę uczestnika (w przypadku nieletnich uczestników: jego rodzice/opiekunowi prawni) na: utrwalenie swojego wizerunku przez organizatorów, korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i  terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i  jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem, przetwarzanie i publikowanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju w celach organizacji i promocji tego turnieju.
 • Dane osobowe będą przechowywane u Organizatora.
 • Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego komunikatu.

Sędzia: Piotr Widła.