Dzieje tej miejscowości liczącej około 1200 mieszkańców, leżącej nad brzegiem Dunajca, połączone są z historią zakonu Klarysek ze Starego Sącza, który w roku 1327 posiadał te ziemie z nadania królewskiego.  Przysiółek Sromowiec Wyżnych – Kąty stanowi początkową przystań flisacka. Stąd rozpoczyna się jedna z największych atrakcji turystycznych regionu – Spływ Przełomem Dunajca.